Phone Collection

Arta in negocierea telefonica

Apelul telefonic asigură rapiditate şi viteză ȋn individuarea celei mai adecvate căi pentru rezolvarea litigiilor; din acest motiv reprezintă instrumentul pentru solicitarea creditului cel mai folosit şi cel mai eficient.
A noastră phone collection deține o experiență consolidată in timp, aceasta face uz de o infrastructură tehnologica şi de o continuă actualizare.
Serviciul este personalizat în funcție de tipul de credit solicitat și în conformitate cu procedurile hotărâte cu Clientul.

Personalul Ge.Ri., format din profesionişti ȋn gestionarea creditelor, urmează strategii adecvate proiectate ad-hoc și este implicat în cursuri de formare care vizează  îmbunătățirea comunicării, abordarea Extrajudiciară și aprofundarea aspectelor juridice legate de această activitate.

Home Collection

Recuperarea domiciliară a creditului 
Apelul la oficialii de colectare domiciliară este esențială pentru realizarea cea mai buna a procesului de recuperare, reducând distanțele dintre creditor și debitor.

Modul de selecție și de formare a funcționarilor din afară sunt realizate cu scopul expres de a asigura fiabilitatea acestora, permițând obținerea eficienței maxime ȋn acțiunea de recuperare ȋn afara etapei de phone collection.

Rețeaua de colectare , prezentă pe ȋntregul teritoriu național, este ȋn masură să garanteze intervenția ȋn timp util şi este coordonată de o echipă internă dedicată supravegherii și organizării sale.

Litigation

Recuperarea juridică a creanțelor 

Ge.Ri. detine o echipă de specialiști responsabili pentru activitățile pre-judiciare și judiciare ȋn sprijinul procesului de colectare a datoriilor efectuat în numele clienților săi.

Acest grup intervine în gestionarea poziției de credit, pentru care cealaltă parte a numit un avocat sau un alt interlocutor calificat, ce necesită cunoștințe tehnice și juridice majore.

Mai mult decât atât, cu ajutorul și coordonarea rețelei sale de avocați, Ge.Ri. supraveghează procesele cu caracter judiciar întreprinse în numele clienților săi.

Informatii comerciale

A cunoaşte pentru a ȋntelege măsurile de luat

Cercetările economice pentru a evalua solvabilitatea potențialilor clienți, reprezintă o soluție preventivă înainte de achiziționarea clienților riscanți , mesagerilor de probleme cum ar fi întârzierea plăților, pierderile de credit și impactul negativ ca urmare a rezultatelor companiei.

Achiziționarea de informații financiare, folosind o gamă largă de servicii oferite de Ge.Ri., permite companiilor ȋmbunatațirea cunoștințelor ȋn privinta clientilor ,protejându-se de eventuale insolvențe şi localizând companiile demne de ȋncredere.

Descoperă oferta noastră on-line.

Ivestigatii demografice

Pentru a nu pierde urmele 

Ge.Ri. vă ajută să găsiți aşadar, oameni sau companii care par a fi indisponibili sau transferați.
Utilizarea de investigație este un instrument important pentru a sprijini activitățile de colectare a datoriilor - dar nu numai - s-a materializat într-o îmbogățire eficientă a informațiilor demografice furnizate de Ge.Ri. clienților săi într-o manieră rapidă, precisă şi uşor de utilizat. Cum?

Găsind, prin cercetare în timp real de catre un operator calificat, informații cum ar fi numere de telefon și / sau adrese, în deplină conformitate cu standardele actuale în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal.