Phone Collection

Arta negocierii telefonice

Contactarea telefonică a clienților asigură rapiditate în găsirea celei mai potrivite modalități de soluționare a litigiului sau a contestațiilor; acesta este motivul pentru care este cel mai eficient instrument de prevenire și recuperare a sumelor restante.

Recuperarea telefonică a creditelor în cadrul companiei noastre se bazează pe o experiență consolidată de-a lungul timpului și utilizează o infrastructură tehnologică de cea mai înaltă calitate, actualizată continuu.

Serviciul este personalizat în funcție de tipul de credit, asigurând solicitarea optimă și respectarea procedurilor stabilite.

Personalul Ge.Ri., profesioniști în managementul creditelor, utilizează strategii adecvate, proiectate ad-hoc, fiind implicați în cursuri de formare orientate spre îmbunătățirea abilităților de comunicare, abordarea extrajudiciară și analiza aspectelor juridice legate de această activitate.

Home Collection

Recuperarea creditelor la domiciliu

Utilizarea agenților pentru colectarea datoriilor la domiciliu este esențială pentru a exploata la maxim de procesul de recuperare în cel mai bun mod, reducând distanța dintre creditor și debitor.

Metoda de selecție și formare a agenților externi se realizează cu scopul precis de a asigura rezultate optime, permițând obținerea unei eficiențe maxime în procesul de recuperare, după tentativa de recuperare telefonică.

Rețeaua de recuperare, prezentă pe ȋntregul teritoriu național, este ȋn masură să garanteze intervenția ȋn timp util şi este coordonată de o echipă internă dedicată supravegherii și organizării acestui proces.

Litigii

Recuperarea juridică a creanțelor

Ge.Ri. are o echipă de specialiști care se ocupă în numele clienților săi de activități pre-judiciare și judiciare pentru realizarea procesului de recuperare a sumelor neachitate.

Acest grup este implicat în gestionarea dosarelor debitorilor în cazul în care este necesară o expertiză tehnico - juridică sau în cazul în care debitorul a numit un avocat ori un alt interlocutor calificat pentru a-l reprezenta.

Mai mult, cu ajutorul rețelei sale de avocați, Ge.Ri. supraveghează procesele cu caracter judiciar întreprinse în numele clienților săi.

 

Informații comerciale

Înțelegem ceea ce trebuie făcut

Analizele economice pentru a evalua solvabilitatea potențialilor clienți reprezintă o soluție excelentă de prevenire a achiziționării clienților cu risc. Aceștia pot provoca probleme precum efectuării plăților cu întârziere, pierderi de credite și alte consecințele negative asupra rezultatelor companiei.

Obtinerea informatiilor de ordin financiar, utilizând o gamă largă de servicii oferite de Ge.Ri., permite companiilor să-și îmbogățească cunoștintele despre clienți, protejându-se de eventualele probleme financiare și, în plus, identificând companiile demne de încredere.

Descoperiți oferta noastră online.

Ivestigații demografice

Rămâneți în contact

Ge.Ri. oferă asistență în căutarea și găsirea persoanelor sau a companiilor care par a fi de negăsit sau care și-au schimbat domiciliul/sediu.

Investigațiile demografice sunt un instrument important în activitatea de recuperare a creditelor. Astfel, are loc o îmbunătățire calitativă și o actualizare eficientă a informațiilor demografice puse la dispoziție de Ge.Ri. clienților săi rapid, precis și ușor de utilizat.

Cum?

Prin obținerea de informații, ca și numerele de telefon și / sau adrese de operare printr-o căutare detaliată efectuată de personal calificat, respectând pe deplin legislația actuală privind protecția datelor personale și a vieții private.