Structura noastră

 La baza unui succes există ȋntodeauna o structură calificată. Ca și a noastră.

Structura de conducere corporativă exprimă normele și procesele prin care deciziile sunt luate într-o companie. Aceasta oferă structura prin care se stabilesc obiectivele companiei, precum și mijloacele de realizare și măsurare a rezultatelor.În general, structura de conducere cuprinde regulile, relațiile, sistemele și procesele companiei prin care se exercită și se verifică autoritatea societății. Regulile includ legile țării și politicile interne ale companiilor. Relațiile îi includ pe toți cei implicați în companie: proprietarii, administratorii, directorii, mandatarii, directorii executivi și auditorii, autoritățile de reglementare, operatorii și compania în sens larg.

Organizzazione GERI HDP

Procesele și sistemele se referă la mecanismele de delegare a autorității, măsurarea performanței, securitatea, raportarea și contabilitatea.Structura decizională a grupului GERI HDP asigură respectarea priorităților de afaceri, respectând stakeholders, legislația țării și politicile corporative.