Etica

Din grecescul èthos (ἦθος), etica studiază bazele care permit distincția comportamentului uman în bun, corect sau moral acceptabil.

 

În anul 2009, GERI HDP a aprobat Codul Etic și l-a promovat în toate nivelurile companiei. În 2010, prin circulare interne, au fost consolidate și precizate principiile de protecție a codului în sine. Pe parcursul anului 2011, Consiliul de Administrație a decis să consolideze propriul sistem de Corporate Governance, lansând proiectul de omologare a modelului organizativ 231/2001.

 

Totodată, s-a definit structura și adoptarea unui model "proactiv" de guvernare a riscurilor ce permite în mod sistematic identificarea, analiza și evaluarea zonelor de risc care pot pune în pericol îndeplinirea obiectivelor strategice. Acest model oferă, în același timp, organului administrativ și cadrelor superioare de conducere, instrumentele necesare pentru a putea lua decizii menite să anticipeze și să gestioneze efectele acestor riscuri.